ZJ-TY1811 UAV Dosbarthedig / Symudol / Jammer Drone

  • ZJ-TY 1811 Distributed/Portable UAV/Drone Jammer

    ZJ-TY 1811 UAV Dosbarthedig/Cludadwy/Drone Jammer

    Mae ZJ-TY 1811 UAV / Drone Jammer Dosbarthedig / Cludadwy yn mabwysiadu'r dechnoleg DDS ac MMIC mwyaf datblygedig, sef y ffordd fwyaf effeithiol o ganfod a jammer UAVs / dronau ar hyn o bryd.Mae ystod jamio effeithiol yr offer hwn yn fwy na 4 km, a hyd at 8 km yn dibynnu ar y sefyllfa ddaearyddol a'r adeiladau.Gall dorri i ffwrdd holl fandiau amledd Cerbydau Awyr Di-griw a GPS neu signalau lleoli tebyg o loerennau i Gerbydau Awyr Di-griw a gall hefyd ddiarddel Cerbydau Awyr Di-griw neu eu gorfodi i lanio'n uniongyrchol ar ôl cymryd rheolaeth arnynt trwy dorri'r signalau o'u rheolydd o bell.Gall hefyd dorri i ffwrdd yr holl signalau o UAVs i'w rheolwyr o bell gan gynnwys signalau llun.Mae'n mabwysiadu trawst synthesis gofod aml-elfen sydd â defnydd ynni uchel, ymbelydredd llawer is.Gall y pŵer gael ei gyflenwi gan drydan AC neu DC.