Radar Amddiffyn Organau Allweddol

  • Long Distance Sensitive Key Organ Surveillance Radar

    Radar Gwyliadwriaeth Organ Allweddol Sensitif Pellter Hir

    Mae'r radar amddiffyn organau allweddol yn seiliedig ar y cyfuniad o sganio mecanyddol a sganio cam, system pwls Doppler, a thechnoleg antena arae a reolir gan gyfnod gweithredol uwch i gwblhau'r gwaith o ganfod ac olrhain targedau.Cymhwysir technoleg tracio targed TWS i wireddu olrhain parhaus hyd at 64 o dargedau.Mae'r data targed radar a delwedd fideo wedi'u cysylltu â'r system fonitro trwy Ethernet ac yn cael eu harddangos ar derfynell y ganolfan fonitro.Mae strwythur y system radar wedi'i ddylunio yn unol â'r egwyddor o integreiddio.Mae'r holl fodiwlau cylched ac antenâu wedi'u gosod yn y radome.Mae'r radome yn amddiffyn pob is-system rhag glaw, llwch, gwynt a chwistrell halen.