JT 27-5 Radar Canfod UAV/Drone

  • JT 27-5 UAV/Drone Detection Radar

    JT 27-5 Radar Canfod UAV/Drone

    Mae'r system ddiogelwch tri dimensiwn JT 27-5 UAV/Drone Canfod Radar yn chwilio ac yn dod o hyd i dargedau o fewn radiws o 5 cilometr ohoni.Mae'r system yn dod o hyd i'r targed yn awtomatig ac yn dadansoddi ei nodweddion hedfan i werthuso bygythiad y targed.Ac mae'r system yn aseinio offer electro-optegol yn awtomatig i olrhain a nodi'r targedau risg uchel.Gan gyfuno mewnbwn radar ac offer electro-optegol, mae'r data manwl uchel o'r sefyllfa darged yn cael ei ffurfio i ddarparu gwybodaeth arweiniad fanwl gywir ar gyfer yr offer gwrth-UAV.Mae'n gwireddu lleoliad targed ar y map, ac mae ganddo swyddogaethau arddangos ac ailchwarae taflwybr.Mae lleoliad yn cynnwys dangos pellter targed, safle, uchder, cyfeiriad hedfan, cyflymder, ac ati. Gall pellter canfod fod hyd at 5 km.Mae gan fodiwlau uwch bellter canfod hirach hyd at 50 km ar gais y cleient.